Duurzaamheid & Certificering

Wij zijn een innovatief bedrijf dat voortdurend in beweging is. Milieu speelt een grote rol bij ons en wij hechten veel waarde aan duurzaam kweken daarom investeren wij graag in duurzame ontwikkelingen.

Energie & CO2:

Op onze locaties maken wij gebruik van aardwarmte. Ook maken we gebruik van LED verlichting en zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. Om deze belichting van elektriciteit te voorzien, beschikken onze locaties over een Warmte Kracht Koppeling (ook wel WKK genoemd). De kracht is afkomstig van een gasturbine die een generator aandrijft die op zijn beurt weer elektriciteit opwekt voor de belichting. De warmte die daar bij vrij komt gebruiken wij om onze kassen te verwarmen en de CO2 die daar weer bij vrij komt, wordt de tuin ingeblazen en gebruikt als meststof. Een ware win-win situatie.

 

Water:
We zijn van mening dat we zuinig om moeten gaan met water. We vangen hemelwater op in onze eigen waterbassins. Met het hemelwater dat we opslaan, kunnen we o.a. onze Chrysanten voorzien van water. Al het niet opgenomen water (drainwater), wordt weer schoon gefilterd teruggepompt naar het waterbassin Op deze manier gaat geen druppel verloren.

Groen en biologisch:
Wij telen maximaal biologisch. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt tot het minimum. Wij zetten graag biologische bestrijders in om schadelijke ongedierte en ziektes te voorkomen. Hiervoor is ook geïnvesteerd in insectengaas (zie ons nieuwsbericht bij ‘nieuws’).

Certificering:
Wij zijn van mening dat we alleen kwaliteit Chrysanten kunnen telen als we mens en milieu met liefde, respect en goed werkgeverschap behandelen.
Als bewijs dat dit voor ons bedrijf goed gewaarborgd is, zorgen we dat er jaarlijks audits gedaan worden om hier toezicht op te houden en dit controleren. We hebben verschillende certificeringen, namelijk:

  • MPS-GAP
  • MPS A
  • MPS-GRASP
  • Planet Proof